“Mục đích ban đầu chị đến công ty chỉ để tìm hiểu, trao đổi qua lại. EDEN đã tạo được niềm tin với chị. Thành phẩm không gian thực sự rất tuyệt vời và chị rất hài lòng!”