Chắc chắn rằng bất cứ khách hàng nào cũng muốn các thông tin về quyền riêng tư cũng như sử dụng dịch vụ của mình được bảo mật. Nắm rõ được yêu cầu và mong muốn này, Edeninterior đảm bảo mang đến cho bạn một dịch vụ chất lượng nhất và đảm bảo bảo mật an toàn về thông tin cá nhân của bạn. Vậy, cụ thể thì chính sách bảo mật tại Eden được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu nội dung dưới đây nhé.

Giống như hầu hết các nhà cung cấp hay điều hành trang web, Edeninterior sẽ tiến hành hoạt động thu thập các loại thông tin nhận dạng phi cá nhân thường được cung cấp bởi các trình duyệt web và máy chủ mà khách hàng truy cập, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập trên thiết bị điện thoại hoặc máy tính của mình. Mục đích Eden chính ra là tiến hành thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân để hiểu rõ hơn về nhu cầu cũng như mong muốn tìm kiếm của khách hàng khi truy cập và sử dụng trang web của mình. Đôi khi, Edeninterior có thể phát hành những thông tin nhận dạng phi cá nhân tổng hợp.

Ví dụ: Bằng cách xuất bản các báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình, Edeninterior cũng thu thập được thông tin có thể nhận dạng cá nhân truy cập vào web như Internet, địa chỉ giao thức (IP) của người dùng đã đăng nhập và thông tin để người dùng đăng nhận xét trên Edeninterior. Blog/Trang web của Edeninterior chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng đã tiến hành đăng nhập và người đánh giá trong cùng ngữ cảnh khi nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân, như được mô tả bên dưới.

Các thông tin được lưu khi truy cập Edeninterior

Các thông tin được lưu khi truy cập Edeninterior

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách khi đã truy cập vào trang web của Edeninterior sẽ lựa chọn các phương pháp để có thể tương tác với Edeninterior theo những cách  yêu cầu Edeninterior  thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Edeninterior thu thập phụ thuộc vào loại tương tác của trang web. Ví dụ: chúng tôi sẽ yêu cầu khách khi truy cập sẽ phải đăng ký với Edeninterior  cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. 

Các cá nhân kinh doanh với Edeninterior được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm, khi được yêu cầu, thông tin cá nhân và tài chính, cần thiết để hoàn thành các giao dịch đó. Trong mọi trường hợp, Edeninterior chỉ thu thập những thông tin đó nếu thấy cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách khi truy cập Edeninterior. Edeninterior sẽ  không chuyển giao bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Và bạn luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng – Các hoạt động đã tham gia.

Thống kê tổng hợp

Một mục đích khách mà Eden tiến hành thu thập thông tin của khách hàng có lẽ là để thống kê và tổng hợp nhu cầu của khách hàng tiếp cận dịch vụ và tìm kiếm. 

  • Edeninterior có thể tiến hành các thao tác thu thập số liệu thống kê về hành vi và yêu cầu  của khách truy cập vào trang web của mình. 
  • Edeninterior có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cũng có thể sử dụng nó để cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, Edeninterior không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng nếu có.

Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân

Edeninterior chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho các nhân viên của mình, nhà thầu và các tổ chức liên kết cần biết thông tin này để có thể dễ dàng hơn trong việc xử lý thông tin này thay mặt cho đơn vị thiết kế nội thất hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web của Eden và những người này cũng đương nhiên sẽ có điều khoản quy định không tiết lộ thông tin đó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và đơn vị liên kết cùng chúng tôi cũng có thể ở bên ngoài Việt Nam. Khi sử dụng trang web của Eden, bạn cũng có thể tiến hành lựa chọn đồng ý với việc truyền tải những thông tin đó cho họ.

Edeninterior không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Ngoại trừ nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết như được mô tả ở trên, Edeninterior sẽ chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba theo yêu cầu của cơ quan chính phủ hoặc khi cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Edeninterior. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi cung cấp thông tin tại đây. 

Nếu bạn là một người dùng đã đăng ký các thông tin của trang web Edeninterior và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, Edeninterior đôi khi có thể gửi cho bạn một email để cập nhật hay bổ sung cho bạn biết về các tính năng mới, yêu cầu phản hồi hoặc chỉ cho bạn biết về những điểm mới tại Edeninterior và để bạn cập nhật nhanh chóng các sản phẩm của chúng tôi. 

Nếu bạn đưa ra yêu cầu (ví dụ: qua email hoặc thông qua một trong các cơ chế để có thể phản hồi của chúng tôi), chúng tôi cũng sẽ có quyền đăng yêu cầu đó để giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu trợ giúp của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. Edeninterior thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý  để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin nhận dạng cá nhân.

Trang web Edeninterior

Trang web Edeninterior

Cookie

Cookie là một trong những chuỗi thông tin phổ biến hiện nay, nơi mà các trang web lưu trữ trên máy tính của khách hàng khi truy cập và trình duyệt của khách truy cập phục vụ đến trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. 

Hiện nay thì Edeninterior sử dụng cookie để giúp Edeninterior có thể xác định và theo dõi khách truy cập cũng như việc họ sử dụng  Edeninterior và  trang web của nó, dễ dàng cài đặt truy cập hơn. Khách truy cập vào Edeninterior nếu như không muốn đặt cookie  trên máy tính của họ thì các bạn cũng có thể từ chối bằng cạc đặt trình duyệt từ chối cookie trước khi sử dụng trang web  của eden, với nhược điểm là một số chức năng của trang web có thể không hoạt động nếu không có sự trợ giúp của cookie không hoạt động chính xác.

Chuyển nhượng kinh doanh

Nếu Edeninterior hoặc tất cả tài sản của chúng tôi đã được mua lại, hoặc trong trường hợp nếu xảy ra tình huống Edeninterior đã ngừng kinh doanh hoặc tuyên bố phá sản, thông tin người dùng sẽ nằm trong số các tài sản được chuyển giao hoặc mua lại bởi một bên thứ ba nào đó. Bạn xác nhận rằng việc chuyển nhượng những thông tin này có thể diễn ra và bất kỳ tài sản nào của Edeninterior có thể sẽ tiếp tục sử dụng các nguồn thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ không lưu trữ thông tin của các bạn quá lâu. Sau khi đã phân tích, đánh giá và hiểu được nhu cầu của khách hàng, các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ được xóa. 

Thay đổi chính sách bảo mật

Theo thời gian với nhiều sự thay đổi và phát triển khác nhau thì Edeninterior cũng có thể sẽ phải thay đổi chính sách bảo mật của mình, kể cả những thay đổi đó có nhỏ và không quá ảnh hưởng. Edeninterior khuyến khích các khách hàng tiến hành truy cập định kỳ kiểm tra trang này để biết các thay đổi nếu như có một sự thay đổi đối với chính sách bảo mật. 

Nếu bạn có  tài khoản thành viên thường xuyên với Edeninterior, bạn cũng có thể nhận được các thông báo để nhắc nhở và cung cấp cho bạn  về những thay đổi này. Tài khoản của bạn sẽ tiếp tục được sử dụng trên trang web này sau sự thay đổi  trong chính sách bảo mật.

Với các thông tin liên quan đến chính sách bảo mật khi sử dụng và truy cập vào web của Eden, mong rằng khách hàng đã có đủ những thông tin cụ thể để hiểu hơn được về Eden cũng như dịch vụ thiết kế nội thất tại đây.