“Cả không gian của căn bếp thật sự ngoài mong đợi của tôi, vượt hơn cả sự hài lòng mà lúc đầu tôi tưởng tượng. Cảm ơn đội ngũ của EDEN đã tận tâm trong cả quá trình.”