“Thấu hiểu những mong muốn…, EDEN ra đời và luôn là niềm tin của mọi nhà”